Buhar Kaçakları Sizi Korkutmasın

Enerji’nin üretim maliyetlerinde çok önemli bir girdi olduğu günümüz şartları , pekçok endüstriyel tesiste kullanılan buharın verimli ve ekonomik kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.

Tesislerde , özellikle kondenstoplardan (buhar kapanı) kaçan buhar işletmeye ağır bir mali yük getirmektedir.Yapılan çalışmalar bir tesiste bulunan yüzlerce kondenstoptan sadece 10 tanesinin orifis çaplarına , modellerine ve kapasitelerine bağlı olmakla birlikte yıllık yaklaşık 17.000 $ gibi bir kayıp yaratabileceğini ispatlamakta ve yine aynı kaçaklar sonucu atmosfere atılan karbondioksit miktarının da yıllık 70.000 kg civarında olabileceğini göstermektedir.

Çoğu zaman bu kaçakların gözle görülmesi mümkün olmamakla beraber buhar kapanlarının test edimesi ve kayıp enerji maliyetinin rasyonel biçimde ortaya konulması tecrübeye dayalı , fazla zaman isteyen ve çoğu zaman doğru analizlerin yapılmasını mümkün kılmayan bir iştir.

Dr. Trap Kondenstop Kontrol Sistemi (Kondenstop kaçak cihazı) bu etkenleri tamamen ortadan kaldırmaktadır.

  • Ölçümü yapacak kişinin tecrübesi ve uzmanlığı gerekmez.
  • Yüksek hızda ölçüm gerçekleştirir. (Kondenstop arızasına bağlı olarak 2-10sn)
  • Test esnasında alınan sonuçların bilgisayar ortamında analizini mümkün kılar.

Bu sonuçları alabilmek için Dr. Trap Kondenstop Test Cihazı , önceden hafızasına yüklenmiş olan pekçok tip ve marka kondenstopun verilerinden yararlanır. Bu nedenle yanılma ve yanlış ölçme riski minumuma indirilir.


Ölçümün hemen sonrasında bilgisayar ortamında işletmede kullanılan tüm kondenstopların marka ve modelleri, buhar kaçıran kondenstopların listesi , kaçak buharın yıllık miktarı ve bunun dolar maliyeti gibi daha pekçok bilginin yanısıra ,
Dr. Trap farklı zamanlarda yapılan ölçüm sonuçlarını da analiz ve mukayese ederek kaçakların iyileştirilmesi ile ilgili kesin fikirler verir.

Dr. Trap Kondenstop Test Cihazı , konusunda 80 yılın üzerinde deneyimi bulunan Japon MIYAWAKI firmasının uluslararası patentli bir ürünüdür.

Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

 

 15.06.2015